Manual åt Coolstuff – Automatisk vattningsenhet

Vi tar fram alla manualer åt Coolstuff i Malmö och i just detta fall så behövde de hjälp med en manual åt en automatisk bevattningsenhet. Manualen behövdes göras mer tydlig + de ville ha en kortare snabbmanual.

Alla ändringar vi gjorde översattes till tre språk och pillades sedan in på rätt ställe i manualen.

autovatten

http://www.coolstuff.se/Smart-Sjalvbevattning

Vi valde att ta foto och skrev om/lade till delar av manualen så den blev mer tydlig och lättförståelig.

Före
manual2

 

Efter
manual_1

Här finns manualerna som PDF.

man1 man2 man3

Go top